Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj ni opredelil lokacije za uresničitev svojega predloga (tudi ne na naknaden poziv komisije, da to stori). Obenem je ocenjena vrednost predlaganega projekta nad kriterialno dopustnim limitom 20.000 EUR. Spričo navedenega komisija predloga ne more uvrstiti na glasovanje občanov.


Bike park levi breg

damjanveselko damjanveselko  –  13. 10. 2020  –  Območje 2
10.jpg
10.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Desni breg našega mesta ima 2 odlična objekta za urbane športe, kjer mladi lahko sproščajo svojo energijo: skate park in bmx poligon. Na levem bregu kaj takega ne obstaja. Mladi kolesarji tako svojo energijo sproščajo po mestnem parku in okoliških bregih, od koder se jih vztrajno preganja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izvedbo urbanega bike parka, kot ga poznajo marsikje v tujini. Kot vzorec prilagam sliko takšnega objekta v Zürichu, Švica. Bike Parke Pohorje je med mladimi gorsko kolesarjenje v tej obliki izjemno populariziral. Dogodki, kot so svetovno prvenstvo v downhillu to navdušenje samo stopnjujejo. Da je temu tako, med drugim govori dejstvo, da so npr. vsa gozdnata območja okrog mesta prepredena z enoslednimi potmi, kjer gradijo manjše skakalnice in tako sproščajo svojo energijo. Nuditi obisk bike parka Pohorje kot edino rešitev je premalo, saj so s tem povezani kar visoki stroški, ki si jih marsikdo redno ne more privoščiti. Manjši bike park na levem bregu bi bil dostopen vsem, saj bi obisk bil brezplačen, izvesti pa se ga da tako, da zadovolji potrebe in želje tistih najmlajših navdušencev, kakor tudi starejših. Izvesti se ga da tudi v različnih težavnostnih stopnjah, tako da bi bil dostopen čim širši množici.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel na dokaj enostaven način, saj gre v osnovi samo za dovoz in preoblikovanje zemlje in morda izgradnjo manjših betonskih ali lesenih objektov. Obseg pa je seveda odvisen od velikosti zemljišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacijo za kaj takšnega je na levem bregu nekoliko težje določiti, saj je veliko pozidanega. Opcije bi bile območje Vrbanskega platoja ali morda kakšno degradirano območje v Melju. Morda bi se dalo kakšno športno igrišče, ki ni veliko v uporabi, spremeniti v bike park. Glede na to, da sta se 2 športni igrišči v Ljudksem vrtu spremenili v parkirišče, so takšne spremembe možne.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi največ zagotovo pridobili mladi. Šport, ki je že tako zelo priljubljen, bi postal še privlačnejši za njih, za njihove vrstnike in seveda za bodoče generacije. Če bi se zraven izgradil en manjši poligon za najmlajše, bi jim tako bilo omogočeno spoznavanje s tem športom že od najmlajših let. Bistvo je, da bi jih potegnil stran od ekranov, na prosto, kjer bi sproščali svoj adrenalin, skupaj z vrstniki in se tako družili ne samo virtualno.

Veliko bi ta projekt tudi prispeval k podobi mesta kot kolesarsko mesto, mesto športa. Neposredno bi verjetno s tem nekaj zagotovo pridobil tudi Bike Park Pohorje in številne kolesarske trgovine v mestu.  

 

 

Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov