Ta projekt ni bil izglasovan.

Informativne table v mestnem parku

Mateja Šalamun Mateja Šalamun  –  13. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V mestnem parku opažam hranjenje prostoživečih živali z ostanki človeške hrane. V mestnem parku opažam ostanke hrane prostoležeče po zaužitju. Človeška hrana škodi prostoživečim živalim, nezaužita hrana ležeča prosto po tleh v parku gnije in kazi izgled parka. Zaradi hranjenja se v ribnikih razvijajo strupene alge.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev informativnih tabel s predstavitvijo prostoživečih živali, njihovim naravnim prehranjevanjem, predstavitvijo, kako jim ostanki človeške hrane škodijo. Predlagam vizuelno enake informativne table kot so že obstoječe informativne table. Le te bi zaokrožile izobraževalni del parka, poleg že označenega rastlinskega dela in zgodovine območja.

Predlagam koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov (promocija URBAN SOIL 4 FOOD).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za projekt je potrebno angažirati strokovnjake iz področja znanj o živalih, tako da bo vsebina poljudno strokovna in neizpodbitna. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se celostna podoba parka, dvignil bi se nivo higiene v parku, zaokrožil bi se izobraževalni vidik parka. 


Vrednost projekta: 5000 €

Vrednost projekta je bila zmanjšana z 10.000 EUR na 5000 EUR na podlagi strokovne ocene pristojne občinske službe in upoštevaje pridobljeno stališče ZRSVN, OE Maribor o vsebini predlaganega projekta.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov