Ta projekt ni bil izglasovan.

UREDITEV OKOLICE MESTNE ČETRTI TEZNO

ROBERT PUNGERL ROBERT PUNGERL  –  05. 11. 2020  –  Območje 4
115.jpg
115.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za stavbo Mestne četrti Tezno, na naslovu Panonska ulica 12 je prosta površina katero želimo urediti s postavitvijo otroških motoričnih igral, postavitvijo klopi in ureditev dostopa do avtobusnega postajališča. Prav tako je dovolj prostora tudi za postavitev fitnesa na prostem.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

PREDLAGAMO:

- POSTAVITEV MOTORIČNIH IGRAL ZA OTROKE, okvirna vrednost 8000€.

- POSTAVITEV KLOPI, okvirna vrednost 2000€.

- POSTAVITEV FITNES NAPRAV NA PROSTEM , okvirna cena 8000€.

- UREDITEV DOSTOPA- POTI DO AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA, okvirna cena 2000€.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je nabava in postavitev predlagane infrastrukture z vso pripadajočo uporabno dokumentacijo in A-testi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

MESTNA ČETRT TEZNO, PANONSKA ULICA 12, MARIBOR.

Na zemljišču st. parcele 1889/25, K.O: 680, Tezno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Na širšem območju- okolici ni igral za otroke, varno igro, druženje krajanov ali rekreacijo, bi s postavitvijo predlagane infrastrukture znatno izboljšali kakovostno preživljanje prostega časa vseh krajanov na tem območju.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov