Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Razstavo tehnične kulturne dediščine je možno prijaviti na redni letni javni razpis za kulturne projekte - področje kulturna dediščina. Zato je predlog izločen iz glasovanja.


Prvi hibridni muzej starodobnikov na svetu

Igor71 Igor71  –  05. 11. 2020  –  Območje 2
116.jpg
116.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prvi hibridni muzej starodobnikov na svetu bo bistveno prispeval tako k oživitvi obnovljenega Glavnega trga in drugih trgov in delov mesta, kot tudi k popularizaciji tehnične dediščine. Glavni trg bo s tem dobil dodatno vsebino, ki bo ta trg naredilo posebnega in edinstvenega v svetu. S tem projektom se bo tudi Maribor vpisal z odebeljenimi črkami v seznam mest, ki si jih je zaradi unikatnosti vredno ogledati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Glavni trg je po obnovi eden najlepših trgov v Sloveniji, a brez unikatne vsebine ne bo izstopal v evropskem ali svetovnem merilu.

V sodelovanju z Veteran Klubom Maribor bo tako nastajal hkrati tudi virtualni muzej starodobnikov, ki ga bodo gostili na posebni domeni in v katerega bodo vnešeni vsi starodobniki, ki se bodo kdajkoli pojavili na Glavnem trgu oziroma na drugih za to predvidenih lokacijah v Mariboru.

Lastniki starodobnih vozil bodo imeli možnost svoj avto razstavljati na zadostni medsebojni razdalji, ki bo omogočala normalen ogled in pod strogimi pogoji, ki jih bo določilo vodstvo Veteran Kluba Maribor. Vsak, ki bo želel vozilo razstaviti na enem od osemkotnikov bo moral nujno posredovati fotografije vozila v predpisanem formatu ter podatke o vozilu. Na podlagi teh podatkov bo Veteran Klub Maribor odločil, ali vozilo ustreza vsem pogojem in obvestil MOM in/ali Medobčinsko redarstvo, da bo vozilo občasno razstavljeno na Glavnem trgu. Brez predhodne odobritve bodo lahko vozila razstavljali zgolj imetniki A1 in B2 certifikatov, v kolikor bodo ob postavitvi vozila posredovali vse zahtevano, vključno s kopijo certifikata, Veteran Klubu Maribor in MOM in/ali Medobčinskemu redarstvu.

Vsako vozilo, ki bo razstavljeno, bo moralo imeti tudi na vidnem mestu tako certifikat, kot tudi tiste podatke o vozilu, ki jih bo določil Veteran Klub Maribor.

Maribor bo tako z minimalnimi sredstvi pridobil unikaten hibridni muzej starodobnikov, ki bo v spletni izvedbi bogatejši z vsakim vozilom, ki bo sodelovalo, hkrati pa bodo na Glavnem trgu in na drugih ustreznih lokacijah v Mariboru naključno razstavljeni različni starodobniki, kar pomeni, da se bo muzejska zbirka razstavljenih vozil venomer spreminjala.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za namen vzpostavitve prvega hibridnega muzeja starodobnikov na svetu sta potrebni zgolj kakovostna spletna stran, na katero bodo člani Veteran Kluba Maribor prostovoljno vnašali vsako novo starodobno vozilo, ki bo sodelovalo v hibridnem muzeju starodobnikov, na Glavnem trgu pa bi postavili dve označevalni tabli, ki bi obiskovalcem sporočali, da se nahajajo na območju Prvega hibridnega muzeja starodobnikov na svetu ter da se zbirka razstavljenih vozil kontinuirano spreminja, poleg tega pa bi tabla vključevala tudi QR kodo in spletno stran na kateri je možno obiskati spletno verzijo muzeja starodobnikov ter kje so še druge lokacije v mestu, kjer lahko morda najdejo kakšnega od starodobnikov.

Ocena stroška vzpostavitve spletne strani Prvega hibridnega muzeja starodobnikov na svetu, ki bo omogočala sprotne posodobitve, se giblje okrog 3.000 EUR, postavitev dveh označevalnih tabel pa na okrog 2.000 EUR.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal ves čas na spletu in hkrati v živo, pri čemer bo na spletu zmerom popolna zbirka vseh razstavnih eksponatov, na Glavnem trgu in na drugih dogovorjenih lokacijah pa bodo starodobniki razstavljeni naključno in zato bo vsak nov sprehod po centru mesta tudi novo doživetje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bi imel visoke multiplikativne učinke, saj bo bistveno prispeval k prepoznavnosti Maribora, hkrati bo dajal Glavnemu trgu in širšemu središču mesta dinamično vsebino, ki bo zelo zanimiva tako za turiste, kot za domačine, saj bodo razstavljeni zmerom različni starodobniki.

Ljubiteljem starodobnikov, ki bodo pripravljeni v času opravkov po mestu razstaviti svoje vozilo pa bomo s tem omogočili, da se izognejo iskanju parkirnih mest ter jih s tem spodbudili, da se v center mesta, namesto z novim vozilom, odpravijo s starodobnikom.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov