Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Snaga izvaja javno službo in namešča smetarnike kot je določeno v odloku. Predlagatelj naj se obrne na Snago in preveri ali je to možno. Projekt ni primeren za participatorni proračun, zato je izločen iz glasovanja.


Smetarniki v Malečniku

Nadja Nadja  –  05. 11. 2020  –  Območje 1
118.jpg
118.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato ker ima naš kraj neštete potenciale, izgleda pa kot smetišče.

Na trasi Dravske kolesarske poti (ki bi ji naj v bodoče uredili in kamor bi radi pribavili na tisoče ljudi), na obrobju krajinskega parka Drava, ob glavni cesti (kjer dnevno vozi tisoče vozil), na vstopu v športni park Berl (kjer se posamezniki tudi s pomočjo MOM, že dolgo trudijo z revitalizacijo športnega parka in ga dnevno obiskuje na stotine ljudi) in še marsikje v naših zaselkih in krajih na zelo frekventnih in opaznih točkah kraljujejo kante za smeti (ki so poleg vsega praviloma vedno tudi prepolne, ampak to je že druga tema). 

S tem, ko bi jih pospravili v lične smetarnike, bi naredili majhen, a zelo pomemben korak k dvigu kvalitete življenja in k dvigu prepoznavnosti našega kraja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kante za smeti bomo "skrili" oz. pospravili v lične smetarnike. S tem bomo dvignili tudi zavest samih krajanov o pomembnosti shranjevanja in ločevanja odpadkov. 

V teroriji je namreč (povzeto po spletni strani Snage):

Zbiralnica ali "eko otok" je posebej urejen prostor na javni površini, namenjen ločenemu zbiranju odpadkov.

No v našem kraju, niti približno niso to posebej urejeni prostori, zato bi radi temu naredili konec in te prostore dejansko posebej in namensko uredili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V osnovi samo pripraviti idejni osnutek za izgled smetarnikov in poiskati izvajalca.

Vse skupaj pa lahko tudi simbolično nadgradimo, saj bi lahko smetarniki recimo predstavljali čebelje panje, ker smo v naših krajih med drugim znani tudi po čebelarjenju. Hkrati pa bi s to idejo večali ozaveščenost in pripadnost kraju, saj smo Malečničani pridni kot čebelice tudi kadar gre za pospravljanje smeti, ki jih pridno odnašamo v svoje "panje".

Lahko bi vključili tudi lokalne umetnike, šolo, širšo javnost in pripravili natečaj za poslikavo "panjskih končnic" oz. smetarnikov z lokalnimi motivi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KS Malečnik - Ruperče

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal se bo izgled KS Malečnik - Ruperče, dvigovala se bo prepoznavnost kraja, kot urejena in čista destinacija hkrati pa se bo tudi povečala odgovornost krajanov pri odlaganju in ločevanju smeti.

Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov