Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

investicija presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.


Ureditev cestne razsvetljave

Valter Pristovnik Valter Pristovnik  –  06. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na peš poti od garaž Dravskih elektrarn proti brodarskemu društvu Sidro in potem do priključitve na glavno cesto je treba urediti primerno javno razsvetljavo, in sicer razsvetljavo na sončne celice in led luči. Namestitev tovrstne razsvetljave je enostavna in poceni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 Ureditev javne razsvetljave od garaž Dravskih elektrarn proti brodarskemu društvu Sidro in potem do priključitve na glavno cesto. Postavitev luči na sončne celice in z led svetilkami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev primerne javne razsvetlajve, ki jo izvedbe kompetentna služba.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Krajinski park mariborsko jezero in sicer od garaž Dravskih elektrarn Maribor do brodarskega društva sidro in do priključitve na glavno cesto.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Peš pot in spremljevalna kolesarska steza bi bili primerno osvetljeni, tako bi ponoči zagotovili varnost.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov