Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Nekategorizirana pot ni v programu občinskega vzdrževanja. Če pot ni v občinski lasti, je izvedba nemogoča. Iz predloga ni razvidno za katero sprehajalno pot točno gre, zato je izločen iz glasovanja.


Asfaltiranje makadamske sprehajalne poti

mariborpp+PetarSavic@gmail.com mariborpp+PetarSavic@gmail.com  –  06. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Ribniškem selu bi bilo nujno treba asfaltirati okoli 120 m makadamske ceste Sprehajalne poti. Ta del ceste je v katastrofalnem stanju, makadam in na novo navožen pesek po vsakem neurju odnaša. Ostajajo globoki kanali, pot je po neurjih povsem uničena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiralo se bi okoli 120 metrov Sprehajalne poti v Ribniškem selu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje makadamske poti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ribniško selo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Del poti bo asfaltiran, utrjen, neurja ne bodo več odnašala ceste in puščala globokih kanalov.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov