Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ni natančno predlagane lokacije za parkirišča ali garažno hišo, ki bi bila v občinski lasti. Investicija v garažno hišo je neizvedljiva, saj presega maksimalno vrednost 20000 € za posamičen predlog, zato je izločen iz glasovanja.


Parkirna ali garažna hiša (Borštnikova ulica)

Mirjana Školjak (MIŠKO) Mirjana Školjak (MIŠKO)  –  06. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju Borštnikove je zelo oteženo parkiranje, saj je preveč avtomobilov. Ta problem opažam tudi na Prušnikovi, Kardeljevi...  Predlagam garažno hišo, morda na Lackovi, kjer bi bila možna tudi mesečna najemnina ...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam garažno hišo, morda na Lackovi, kjer bi bilo možno parkiranje z najemnim razmerjem ali zakupom garažnega mesta. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Če ima Občina v lasti parcelo ali se kupi zemljišče in postavi garaža

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KS Radvanje, Lackova cesta

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Osvobodili bi se pločniki, saj pešci hodijo po cesti, medtem ko so osebni in tovorni avtomobili parkirani kjerkoli.


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov