Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V tem predlogu ne gre za javni interes saj se promovira se le eno podjetje. Predlog se zavrne in je izločen iz glasovanja.


Nogometni tabor za otroke in mladostnike z manj priložnostmi (center Galić)

Igor71 Igor71  –  06. 11. 2020  –  Območje 4
128.jpeg
128.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci in mladostniki so v času ukrepov izgubili gibalno sposobnost ter pridobili nekaj nepotrebnih kilogramov. Prav tisti z manj priložnostmi imajo tudi omejeno možnost rekreacije in zato želimo tem otrokom in mladostnikom omogočiti poletni nogometni tabor. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nogometni tabor za otroke in mladostnike se bo izvedel v dveh terminih in sicer v prvem in drugem tednu junija. V vsakem terminu bo udeleženih po 11 otrok oziroma mladostnikov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se bo izpeljal pod strokovnim vodstvom znanega mariborskega nogometnega trenerja Marinka Galića.

Strošek vseh aktivnosti znaša 2.000 EUR za posamezno skupino oziroma 4.000 EUR za obe skupini. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Športni center Marinka Galića. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšale se bodo gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov, ki bodo pridobili osnovna znanja nogometa. Otroke in mladostnike bodo pomagali izbrati CSD, ZPM ter druge relevantne ustanove in organizacije. 


Vrednost projekta: 4000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov