Ta projekt ni bil izglasovan.

zščita pred poplavami in promet

ROY ROY  –  07. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1. težava oz. problem je v POPLAVAH, ki se pojavijo ob vsakem malo večjem nalivu na in v oklici Radvanjskega trga, na Pohorski ul. pri Pošti Radvanje, v lokalih,kleteh, kletnih garažah in seveda stanovanjskih-vrstnih-hišah, ki so v okolici. Po Pohorski ulici drvi, ob nalivu, pravi hudournik, ki ne samo da poplavlja, prinaša tudi blato in zamaši vse cestne požiralnike.

2. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kot je zgoraj opisano bi z namestitvijo POVIŠANEGA PREHODA ZA PEŠCE na Pohorski ul. "nizvodni" (severni) strani križišča Pohorska/Maroltova, "zablokirali" nalet hudourniške vode in jo preusmerili v JAREK med stan. blokom in trgovino Jager, kateri je bil za ta namen izveden že v samem pričetku gradnje stanovanjskih enot v tem delu Radvanja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na Pohorski ul. - pri Optiki Arena (ki je v omenjenem st. bloku), to je na "nizvodni" strani omenjenega križišča, in enako prizadeta pri poplavah, bi namestili POVIŠAN PREHOD ZA PEŠCE. Na strani prehoda, ki je proti Pohorju, bi izvedli odtok v omenjeni jarek (tam je že sedaj linijski požiralnik, ki pa ne zmore "požirati" prihrumele vode), ki bi bil večjih dimenzij - morda premera 50cm al še več..

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dejansko je lokacija v območju navedenega križišča Pohorskaul/Maroltova ul.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predhodno sem opisal težave-te so: POPLAVE OB NALIVUin pa seveda varnejši PREHOD ZA PEŠCE, posledično pa tudi zmanjšanje hitrosti po Pohorski ulici, kar ste skušali (in delno tudi uspeli ) s prometnimi znaki omejitve hitrosti na 40km/h


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov