Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev parkovnega območja okoli šole, MČ Brezje in studenca

Oton Štrucl Oton Štrucl  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Urejeno parkovno območje in lepši videz centra MČ

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev dodatnih klop, po možnosti tudi kakšno pametno klop, Asfaltiranje dodatnih poti, Restavriranje vaškega studenca, ki je bil zgrajen po letu 1586 ko je na tem območju razhajala kuga. Zdravila ni bilo kot ga danes ni za korono. Edino zdravilo takrat je bila voda zato so blizu cerkve zgradili studenec. 

Kulturno in spominsko obeležje tega dela mesta

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čišenje delno zasipanega studenca, postavitve klopi in asfaltiranje poti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pred MČ šolo, vrtecem in crkvijo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pominsko obeležje, ki bi povedalo o nastanku Brezja kot kraja in seveda lepšo bivalno okolje


Vrednost projekta: 5000 €

Predlog je možno realizirati v višini do 5.000 EUR, ob upoštevanju da so parcele in studenec v lasti MOM.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov