Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za celotno območje se pripravlja sprememba podrobnega prostorskega načrta, ki bo vključeval tudi sprehajalne poti. Ko bo pripravljen osnutek akta, bo na vpogled zainteresirane javnosti, ki bo lahko podala še dodatne predloge ureditve območja. Območje predloga ni natančno definirano in ni v lasti MOM, zato se izloči iz glasovanja.


REKREACIJA (sprehajalne poti ob vznožju Pohorja)

ROY ROY  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Želja -potreba po rekreaciji in zdravju koristnih dejavnosti v naravi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pod Pohorjem-konkretno v okolici spodnje postaje Pohorske vzpenjače, so številne sprehajalne poti. Ena najbolj priljublenih in tudi primerna za starejšo generacijo je pot, ki pelje od sp. postaje Poh. vzpenjače, mimo hotela Arena in Snežnega stadiona, mimo "golf-igrišča", prečka podrčje, kjer so nameščena številna "orodja" za vadbo v naravi, pa vse do nogometnih igrišč in še dalje do ribnika.

Moj predlog je, da bi se ta pot opremila s KLOPCAMI, RAZSVETLJAVO in KOŠI ZA SMETI.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sprehajalna pot je dejansko v celotni dolžini po čudoviti naravi s prekrasnim razgledom na Pekrsko gorco. Ob poti-predvsem na razglednih točkah, bi bilo potrebno namestiti klopi ( kot so nameščene na 1. delu te poti ( od bivše "Pga gostišča "Pohorka" pa do ribnika in žage pod vzpenjačo ), in enako tudi razsvetljavo. Pa koše za odpadke, sj se po tej poti rekreira veliko število športnikov-amaterjev-s tekom, ti pa nimajo kam odvreči morebitne plastenke itd.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kot je že navedeno, poteka po navedeni trasi od sp. postaje Pohorske vzpenjače do nog. igrišč ( in še dalje do Radvanjskega ribnika ). 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Sprehajalna pot bi nudila počitek za malo starejše in uživanje v prečudovitem razgledu, ko pa pade mrak tudi varnejši sprehod in pa zaradi košev čistejše okolje. Seveda bi moral nekdo skrbeti za praznjenje košev-enako kot za vse koše pri Vzpenjači.


Vrednost projekta: 502 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov