Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Potrebno bi bilo soglasje vseh lastnikov gozda, saj območje ni večinsko v lasti MOM. Trim steza, kjer je 20 točk, stane med 30.000 in 50.000 €, odvisno od zahtevnosti. Zaradi previsoke cene in ker območje ni v javni lasti je predlog izločen iz glasovanja.


Trim steza v gozdu nad Limbuškim nabrežjem

Maja Viher Maja Viher  –  08. 11. 2020  –  Območje 3
160.jpg
160.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Krajevni skupnosti Limbuš nimamo nobenih možnosti za telovadbo oz. rekreacijo v naravi, četudi smo obdani z gozdovi, travniki in vinogradi.

Studenški gozd pri Limbuškem nabrežju je priljubljena sprehajalna in kolesarska točka. V njem so vidni propadli ostanki nekdanje trim steze oz. telovadnice v naravi. Obnovitev oz. postavitev nove trim steze bi obudila športno vrednost tega gozdnega območja in dala prebivalcem in prebivalkam Maribora, pa tudi obiskovalcem od drugod, možnost krepiti svoje telesno pripravljenost in kondicijo v zdravem okolju, v naravi.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev trim steze v gozdu nad Limbuškim nabrežjem, da bi okrepili turistično vrednost tega območja in dali prebivalcem in prebivalkam MOM možnost kakovostnega preživljanja časa v naravi.

Vadba na trim stezah je zasnovana na temelju praktične uporabnosti. Skoraj vse vaje, ki jih ponujajo trim steze, imajo uporabno vrednost v vsakdanjem življenju.

Trim steza je nekakšen športni poligon v naravi. Namenjena je hoji ali teku, ob stezi pa so bolj ali manj enakomerno razporejene različne vadbene postaje, na katerih je treba opraviti določeno nalogo, vajo.

Na vadbenih postajah so postavljene improvizirane ovire, izdelane iz naravnih materialov. Ovire so oblikovane tako, da je na njih mogoče izvajati različne vaje – za krepitev, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo.

Na začetku trim steze je postavljena začetna informativna tabla, ki posameznika obvešča o dolžini trimske steze, številu postaj in vaj, višinski razliki, lastniku in vzdrževalcu. Vrisan je tudi zemljevid proge, kjer so podane tudi postaje in ostale značilnosti kraja in trim steze.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvesti bi bilo treba naslednje aktivnosti: Priprava območja za postavitev trim steze in vadbene postaje Ureditev trim steze in postavitev vadbenih postaj Postavitev informativne table Postavitev košev za smeti Postavitev klopi za počitek ali spremljevalce   Okvirni strošek projekta: 20.000,00 EUR

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v gozdu nad Limbuškim nabrežjem, v Studenškem gozdu.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci in prebivalke MOM bi z izvedbo tega projekta dobili možnost za hojo, tek in razgibavanje na različnih orodjih v naravi. Z vadbo na trim stezi treniramo psihofizične sposobnosti, kar nam pomaga tudi pri premagovanju vsakodnevnih naporov. Tovrstne aktivnosti so dobrodošle tako za otroke kot tudi odrasle, saj si s premagovanjem različnih ovir krepimo tudi samozavest in motorične sposobnosti. 


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov