Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ob morebitbi izvedbi bi bilo potrebno soglasje lastnikov posameznih objektov in ZVKDS. Cena ni definirana. Predlog ni možno uvrstiti na glasovanje zaradi lastništva. Ni navedenih javnih objektov za nameščanje tovrstnih zrcal.


SVETLOBNA OGLEDALA

Matevž Ulrih Matevž Ulrih  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zagotavljanje 'sončeve' svetlobe v ulicah starega mestnega jedra, kamor od oktobra do aprila sonce skoraj ne posije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S pomočjo večjih ogledalnih površin (kot jih poznajo v nekaterih mestih v tujini) bi se sončni žarki odbijali v senčne ulice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na strehe nekaterih ulic (ali njenih delov, ki so proti soncu najbolj zaprte) ki ležijo v smeri vzhod-zahod, bi privijačili (montirali) velika posebna ogledala. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na frekventno in vsebinsko polnih ulicah mestnega jedra z ozkim koridorjem. Slovenska ulica, Jurčičeva ulica, Orožnova ulica...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mračnim ulicam mestnega jedra bi trajno zagotovili vir svetlobe.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov