Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev spomenika NOB in okolice v Limbušu

AndrejŠ AndrejŠ  –  09. 11. 2020  –  Območje 3
172.jpg
172.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V centru Limbuša stoji spomenik žrtvam NOB. Ob rekonstrukciji ceste skozi Limbuš se je nivo ceste tliko dvignil, da je  sedaj spomenik precej pod nivojem cestišča. Okolica spomenika je prav tako precej neugledna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dvig spomenika na nivo pločnika ter ureditev njegove okolice z novim tlakovanjem ter primerno zasaditvijo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Spomenik je potrebno ali dvigniti ali razstaviti, urediti drenažo ter odvodnjavanje terena, novo nasutje, delno tlakovanje oz. nova zasaditev primernih rastlin. Potrebna je obnova napisov na spomeniku ter njegova ponovna namestitev oz. sestavitev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Limbuš - center, na istem mestu kot spomenik stoji že sedaj.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredil bi se center vasi, predvsem pa bi se olajšalo vzdrževanje spomenika in okolice. 


Vrednost projekta: 7000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov