Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog preverjen pri Zavodu za varovanje kulturne dediščine Slovenije in ni izvedljiv, razen s celostno ureditvijo s predhodno izvedenim arhitekturnim natečajem

Trg svobode

Sonja Sonja  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trg je prazen, neurejen

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev zelenice okrog sponenika

"(Kojak )". Pod lipo in pri gradu pa postavitev korit z drevesi ali okrasnim grmičevjem in klopmi, koši za smeti ...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Do dokončne ureditve trga, bi bilo malo vloženih sredstev, mesto pa dostiii lepše!

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Trg svobode

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Urejenost in orostor za posedanje