Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Izvedba projekta bo zagotovljena v planu rednega vzdrževanja.

Ureditev asfaltne plasti na mostu Vinarje, ter ureditev udarnih jam na cestišču

Izidor Šeneker Izidor Šeneker  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Priljubljena cesta Vinarje in Rošpoh - del. Kjer povezuje Mariborski park in konjeniški klub Kamnica. Je priljubljena kolesarska, sprehajalna pot rekreativnim športnikom, kakor tudi šolarjem in hkrati obvoznica ob času tekem našega nogometnega kluba NK Maribor. V jutranjih urah obvoznica marsikateremu, ki dela v Avstriji in kateri se hoče izogniti mestnim konjicam. Cesta ima določene odseke slabo vzdrževane. Ta primer je Vinarski most in odseki cestišča ko so določeni izvajalci menjavali infrastrukturo (Mariborski vodovod, Telemach, itd.), ter poškodovali cestišče. Sam posameznik se lahko sam prepriča, kje so te slabo vzdrževane točke, ko se bo peljal po tem cestišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nasljednje sanacijo asfaltne podloge na Vinarskem mostu, ter na določenih odsekih na cesti Vinarje - Rošpoh del. S tem bomo izboljšali varnost kolesarjev, peščev in vozilom omogočili vanejšo vožnjo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izpeljati potrebno sanacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem bomo izboljšali varnost kolesarjev, pešcev in voznikom omogočili varno vožnjo čez Vinarje in Rošpoh - del.Vrednost projekta: 3000 €