Ta projekt ni bil izglasovan.

Informativne table o pticah in posodice za živali v Magdalenskem parku

Urška Breznik Urška Breznik  –  17. 10. 2020  –  Območje 4
19.jpg
19.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predagam, da v vzgojno-izobraževalni namen v severnem in južnem delu Magdalenskega parka  Mestna občina Maribor v sodelovanju z Društvm za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPSS) postavi po eno informativno tablo z informacijami o pticah, ki živijo v parku in z informacijo o pravilnem hranjenju le-teh.

Prav tako predlagam, da se v oba dela parka v spomladanskih in poletnih mesecih namesti posode za vodo za ptice, ježe in žuželke, ki živijo v parku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Spoznavanje ptic v neposednem okolju in večje spoštovanje le-teh in njihovega življenjskega okolja.

2. Ozaveščanje ljudi, da se ptice ne sme hraniti s kruhom in kuhano hrano, temveč s primernimi semeni. Prispevek k bolj higieničnim površinam v parku.

3. Zaradi posledic antropogenih podnebnih sprememb in vedno daljših vročinskih udarov, se spomladi in poleti ptice, ježi in žuželke vedno pogostejo znajdejo v stiski, kadar ni v bližini pitne vode. S postavitvijo enotno oblikovanih posod z vodo, bi jim olajšali preživetje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V severni in južni del Magdalenskega parka se v sodelovanju z DOPPS namesti po ena informacijska tabla.

V severni in južni del parka se namesti po tri za ptice, ježe in žuželke primerno oblikovano posodo za vodo. Za redno čiščenje posod in skrb, da je v njih vedno voda, skrbijo delavke in delavci Snage, ki ureja parke v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V severnem in južnem delu Magdalenskega parka.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prispevek k ozaveščanju prebivalk in prebivalcev različnih generacij o živalih, ki živijo v parku in njihovemživljenjskem okolju, skrb za živali v parku, ki velikokrat trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb, skrb  za  boljšo higieno v parku, saj se hranjenje ptic s kruhom in kuhano hrano nadomesti s semeni.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov