Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev turistično zanimivega predela Območja 4 - Radvanje

Branislav Rajić Bane Branislav Rajić Bane  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja neodpravljeno onesnaženost in neurejenost javnih površin v turistično pomembnem predelu mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam pogrezljive kontejnerje za smeti in s tem urejene ekološke otoke ob Pohorski ulici in Lackovi ter povečanje števila in izpopolnjenega designa obcestnih košev za smeti, prav tako podajalnikov vrečk in košev za pasje iztrebke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Snaga izpelje pogrezljive kontejnerje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lackova cesta od krožišča pri cesti proletarskih brigad do Vzpenjače in okolica Vzpenjače.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zavedanje o pomenu skrbi za urejeno okolico in tako motivacija lastnikov nepremičnin in zemljišč, da gre za posebno območje, turistično izjemno pomembno, ki ga je potrebno oskrbovati in urediti. 

Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov