Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Klopi se lahko postavijo na omenjeno lokacijo v sklopu rednih nalog, zato je predlog ocenjen kot neizvedljiv


Klopi ob sekralnem objektu na Studencih Limbuška - Pekerska cesta

r.s. r.s.  –  09. 11. 2020  –  Območje 4
206.jpg
206.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na prostoru pred sekralnim objektom, kapele, je primerni prostor, da krajani posedijo in si odpočijejo. V neposredni bližini je tudi avtobusna postaja. Sama lokacija, pa je začetek krožne pešpoti oz. kolesarske poti smer Limbuš - ob Dravi do Jožefovega studenca in nazaj na izhodišče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev dveh LTŽ klopi na zemljišču ob kapeli. Krajani in pohodniki bi se lahko odpočili, nenazadnje pa bi preprečili tudi nezakonito parkiranje vozil na zelenici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabava dveh LTŽ klopi, postavitev levo in desno ob dohodu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt je potrebno izvesti pred samo kapelo v smeri križišča Limbuška cesta - Pekreska cesta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Postavitev klopi bi omogočala počitek, voznikom pa onemogočila parkiranje na zelenici.


Vrednost projekta: 380 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov