Ta projekt ni bil izglasovan.

Javna servisna stojala za kolesa (na 12 lokacijah po Mariboru)

Blaž Gamse Blaž Gamse  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
211.jpg
211.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarjenje je sestavni del vsakega urbanega okolja zaradi svoje cenovne ugodnosti ter zelene in trajnostne oblika mobilnosti. V Mariboru je kolesarjenje že več let v porastu, od pomladi 2020 pa se je število kolesark in kolesarjev še dodatno povečalo. Prav zaradi povečanega števila kolesarjev in kolesark, se je povečalo tudi število teh, ki potrebujejo servis kolesa, bodisi večje ali manjše popravke. Varno kolesarjenje je nuja, kajti le kolo, ki nima napak, je varno kolo. Pri Mariborski kolesarski mreži so od pričetka razglašene prve epidemije opazili, da so ljudje zelo pogosto posegali po sestavnih elementih stojala: bodisi po tlačilki ali po katerem izmed ključev. Med poletjem 2020 je bilo potrebno začasno odstraniti stojalo zaradi prenove Partizanske ceste. S tem pa je bilo mogoče še bolj natančno spremljati število ljudi, ki so potrebovali takšno ali drugačno majhno servisno pomoč, ki bi ji zadostilo že javno servisno stojalo, če bi to stalo na svojem (prejšnjem) mestu. Projekt torej neposredno naslavlja varnost v prometu in trajnostno mobilnost, posredno pa se dotika lajšanja podnebnih sprememb, zdravja prebivalk in prebivalcev in socialne enakosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog zajema nakup in postavitev 12 javnih servisnih stojal za kolesa (bike box) na frekventnih kolesarskih točkah v Mariboru. Javno servisno kolesarsko stojalo je stojalo, ki je opremljeno z osnovnim orodjem: tlačilka z manometrom in nastavkom za vse vrste ventilov, garnitura najpogosteje uporabljenih imbus in viličastih ključev ter izvijačev, snemalec pnevmatik. S postavitvijo takšnih servisnih stojal, si bodo lahko prebivalke in prebivalci Maribora enostavno in hitro popravili osnovne stvari na svojem kolesu, od polnjenja zračnic, nastavljanja višine sedeža, privijanja razrahljanih vijakov, pa vse do menjave zavornih ploščic in menjave zračnic. Na ta način bodo lahko lažje skrbeli za brezhibnost kolesa in posledično za lastno varnost.    

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi izvedel Urad za komunalo, promet in prostor oz. sektor za komunalo in promet na MOM. Projekt bi se izvedel v več fazah. Najprej bi bilo potrebno pridobiti dovoljenja in urediti dokumentacijo (tehnične smernice in ostalo potrebno dokumentacijo) za postavitev 12 javnih servisnih stojal za kolesa na različnih lokacijah po Mestni občini Maribor. Sledilo bi zbiranje ponudb za javna servisna stojala za kolesa (predlog: Ride d.o.o. iz Murske Sobote). Po prejetih ponudbah bi se odločili za najbolj primerno ponudbo. Naročili bi stojala v rdeči barvi Mestne občine Maribor, z logotipom Mestne občine Maribor in logotipom participatornega proračuna “Čuj sodeluj”. V zadnji fazi bi sledila priprava lokacij in postavitev stojal na lokacijah. To bi izvedelo podjetje Nigrad d.d., ki je v lasti MOM. Vrednost projekta je ocenjena med 14.000 in 17.700 evri, odvisno od cene postavljanja stojal na posamezni lokaciji. Spodaj so ocenjeni stroški po sklopih.

 • Nabava 12 stojal pri podjetju RIDE d.o.o. znaša skupaj 12.000 evrov, 1.000 evrov na stojalo (lahko se podraži, v primeru zahtevnega tiska na stojalo).
 • Urejanje potrebne dokumentacije za posamezno stojalo stane 70 evrov, skupaj za 12 stojal torej 840 evrov (mogoče celo manj, če se dokumentacija za različne lokacije združi).
 • Prevoz stojala na lokacijo, priprava lokacije za namestitev stojala (odvisno od posamezne lokacije, ali je potrebno pripraviti temelje oz. se lahko stojalo kar sidra direktno v podlago) in samo nameščanje stojal med 100 in 400 evri na posamezno stojalo, skupaj torej med 1.200 in 4.800 evri za 12 stojal.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt namestitve javnih servisnih stojal za kolesa se bo izvedel na 12 lokacijah v Mariboru, kjer se bodo le-ta namestila. Smiselno je, da se stojala namestijo na bolj frekventne kolesarske poti oz. trase. Predlogi lokacij so:

 • Železniška postaja; blizu vhoda v varovano kolesarnico Kolesodvor, 

 • Glavni trg; pri kolesarskih stojalih nasproti fontane, 

 • Študentski kampus; na ploščadi pri dvorani UŠC,

 • Magdalenski park; v bližini podhoda na Ljubljanski ulici,

 • Nova vas; pri BMX progi,

 • Pobrežje; v bližini vhoda na pokopališče,

 • Studenci; pri prometni šoli,

 • Tezno; na Ptujski cesti v bližini avtobusne postaje Pošta,

 • Maistrova ulica; nasproti Policijske uprave Maribor,

 • Bresternica; na ulici Na Gaj v bližini avtobusne postaje Bresternica - pošta,

 • Pekre; v bližini doma kulture Pekre-Limbuš,

 • Ulica Proletarskih brigad; v bližini avtobusne postaje Proletarskih brigad-Ljubljanska.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izkušnja s stojalom pred Mariborsko kolesarsko mrežo kaže, da so javna servisna stojala zelo iskana med prebivalkami in prebivalci Maribora. Ker je za varno kolesarjenje ključno brezhibno kolo, bi z dostopnostjo priročnega orodja za hiter servis omogočili prebivalkam in prebivalcem varnejšo vožnjo. Zagotovo bi z dostopnostjo priročnega orodja za hiter servis ljudje kolesarili pogosteje in z večjim veseljem, kar bi prispevalo k boljši kondiciji in zdravju ljudi ter seveda pozitivno vplivalo tudi na okolje.  


Vrednost projekta: 15850 €

Za ta znesek se lahko postavi več servisnih stojal. Zneska ne znižujemo.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  Nima definiranih mejnikov