Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva in vrednosti projekta, predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za parcipativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje. Ker predlog presega vrednost 20.000 EUR, predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ureditev koloparka na levem bregu Drave

Josip Rotar Josip Rotar  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
223.jpg
223.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mladina v mestu potrebuje površine za razvoj urbanih športov. V zadnjih letih se je po vsej Sloveniji uredilo kar nekaj koloparkov, ki so namenjeni učenju spretnostnih voženj s kolesom. S tem bi se mladim pokazalo, kje lahko izvajajo vratolomne trike in se učijo voziti s kolesom, saj se jih sedaj zgolj preganja iz hribov v okolici mestnega parka. Namesto prepovedi jim je potrebno tudi nekaj ponuditi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na predlagani lokaciji naj se izvedejo gradbena zemeljska dela in postavitev prog, v projekt se vključi strokovnjake iz kolesarske stroke, ki so v Sloveniji že to naredili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kolopark bi morala izdelati ekipa strokovnjakov preko javnega razpisa. Na razpisu se definira popis del in pregleda reference izvajalca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Vrbanski cesti pri baru Mitnica

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mladi bi dobili nov rekreativni objekt, kjer bi se lahko učili veščin s kolesom. Hkrati bi s tem mesto odgovorilo na veliko povpraševanje pl tovrstnih površinah in še naprej pripomoglo k razvoju urbanih športov za mlade.


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov