Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina predloga se nanaša na redno vzdrževanje, zato komisija predloga ne uvršča na glasovanje občanov. Zadevne stopnice in pot planira občina sanirati v začetku leta 2021.


Zamenjava pošodovanih in uničenih ploščin na stopnišču na Greenwichu

Urška Breznik Urška Breznik  –  18. 10. 2020  –  Območje 4
23.jpg
23.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog  naslavlja dotrajano stopnišče in koelsarsko pot, ki vodita z Greenwicha do avtobusne postaje na Pobreški cesti. Nekatere skupine ploščic zložene v vzorce so bile deloma že nadomeščene, večina pa je še zmeraj močno poškodovanih, oziroma povsem uničenih ali manjkajočih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nadomestitev poškodovanih, uničenih in mankajočih ploščic z novimi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nadomestitev poškodovanih, uničenih in mankajočih ploščic z novimi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na stopnišču in kolesarski poti, ki vodi iz Greenwhicha do avtobusne postaje na Pobreški cesti (št.parcele: 3159/1).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Močno bi se izboljšal videz celotne poti, ki bi bila zaradi odsotnosti lukenj in ostrih robov tudi bolj varna za pešce in kolesarje.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov