Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta presega vrednost 20.000 EUR, del predlaganih ukrepov se izvaja v okviru rednega vzdrževanja, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Parkovna ureditev ob Transformatorju (Košaki)

Lorber Lorber  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
246.jpg
246.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog ureditve javne površine na območju avtousne postaje Ob transformatorju, okolice transformatorja, zaraščenega zemljišča med transformatorjem in vodno postajo je nastal zaradi neprimerne in neusklajene obravnave deležnikov, ki naj bi skrbeli za ta prostor. Prostor obsega površino cca 2000 m2. Problem predstavlja zanemarjena avtobusna postaja (že daljše obdobje poškodovana klop), zelo redka košnja trave, ni vzdrževanja grmovnic in dreves na območju. Na vzhodnem delu parcele je neurejena peš pot. S parkovno ureditvijo bi prostor pridobil novo funkcijo (možnost počitka in sprehoda) in prispeval k urejenemu urbanemu videzu soseske.   

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagamo, da se obnovi zanemarjena avtobusna postaja, očisti okolica transformatorja, uredi zelenica celotnega območja, obreže drevje in grmovnice, uredi pot na vzhodnem delu od avtobusne postaje do vodne postaje (okrasni pesek), in v prostor umesti klop za počitek in ob njej koš za pasje iztrebke in kar je najvažneje - zagotovi redno vzdrževanje (košnja, praznjenje koša za smeti in pasje iztrebke). Z ureditvijo te parcele se bo dvignila kvaliteta bivalnega okolja stanovalcev Košaškega dola, kateri je dolga leta na obrobju in je predstavljal marginalno območje mestne čtrti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se lahko izvede preko mestnega holdinga kamor spada javni promet (avtobusna postaja), Snaga (ureditev travnih površin, grmovnic in dreves), Nigrad/Snaga (ureditev peščene pot, namestitev klopi in koša za smeti) in Mestni vodovod (ureditev vodne postaje). Vse aktivnosti so lahko izpeljane v kratkem času. Večji strošek predstavlja ureditev peš poti, klop, namestitev koša. Samo zemljišče bi bilo potrebno očistiti, obrezati drevesa in gmovnice, pokositi travo in redno vzdrževati.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt zajema območje od avtobusne postaje do asfalta za vodno postajo, vzhodno je omejeno z ograjo ob kateri je peš pot, na zahodu meji na pločnik ob cesti Košaški dol. Prebližni obseg parcele je cca 260 m in ima površino cca 2000 m2. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta bi stanovalci Košaškega dola pridobili urejen kultiviran prostor, ki bi služil predvsem starejšim stanovalcem kot možnost počitka na poti iz centra mesta do doma. Vsem pa bi se dvignila kultura bivanja, saj je do sedaj degradirano območje kazilo videz in bilo zaradi zaraščenosti in stihijske rasti grmovnic praktično neuporabno in moteče.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov