Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova južnega dela pločnika na Kardeljevi cesti

Dooomen Dooomen  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
248.jpg
248.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je pločnik na območju BMX proge in Pekrskega potoka pa vse do križišča Kardeljeve in Knafelčeve močno dotrajan. Na določenih delih so uničeni robniki, ki ločujejo kolesarsko stezo in del za pešče, praktično neobstoječi. Zaradi dotrajanosti se pojavljajo luknje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ponovno preplastitev. Najbolj kritično je na mostu čez Pekrski potok, kjer je pločnik dvignjen in vidno okrušen. To predstavlja nevarsnost za kolesarje in pešče, še posebaj v nočnem času zaradi manjše vidljivosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • Ponovna preplastitev pločnika
  • Ločitev kolesarske steze in pločnika s črto, namesto z dvignjenim robnikom

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od križišča med Borštnikovo ulico in Kardeljevo cesto do križišča med Kardeljevo in Knafelčevo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšana varnost za kolesarje in pešče.


Vrednost projekta: 20000 €

Za ta znesek se obnovi samo zahodni del pločnika.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov