Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Vrednost projekta presega 20.000 EUR, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.

Kanalizacija na Meljskem hribu

Kapun Kapun  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

  • Kanalizacija na Meljskem hribu je velik problem - saj je v našem predelu ni.
  • tako smo prepuščeni sami sebi
  • Imamo svoje greznice, ki pa jih čistijo eni sami s spuščanjem odpadnega blata v naravo in tudi v odvodnjavanje
  • priklop na mestno kanalizacijo bi bila rešitev tako za uporabnike, kot za MOM in njeno okolico - čisto okolje in vodovje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlgam priključitev kanalizacijske omeržja na predelu Meljskega hriba kjer še to ni postavljeno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi izvedel Nigrad. Postavitev kanalizacije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Meljskem hribu. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta življenja. Saj zdaj nekateri kanalizacijo spuščajo v naravo ali v potok. Prav tako bi to pripomoglo k čistejšemu okolju in nas bi postavilo v 21 stoletje. Glede na to da smo par kilometrov iz centra Maribora in na turistični točki, ki je priljubljena sprehajalna pot Mariborčanov.Vrednost projekta: 20000 €