Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost investicije višja od vrednosti predloga, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Preplastitev Miklavčeve ulice na Studencih

AndrejP AndrejP  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Miklavčeva ulica se nahaja kot slepa ulica in kot dovoz do podjetniškega dela ob Limbuški ulici. Slepi del ulice je bil leta 1989 preplasten s samoprispevkom stanovalcev ulice. Pred tem je ulica bila makadamska. Asfalt je v tako slabem stanju, da so začele nastajati luknje in pognala je trava. Zato bi želeli, da MOM resnično poskrbi za vse občane tega mesta. Na eni strani imamo sijoč asfalt, na drugi pa trava raste iz asfalta. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je, da bi se na novo uredilo vozišče oz. preplastilo oz. uredilo ulico kot mora biti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi prenoviti asfalt in tudi kanal, ki je spodaj pod voziščem in je v bistvu za odvodnjavanje. Potrebno bi bilo uredit vse vode v kanalizacijskega in drugo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na ulici, ki jo omenjam.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci ulice bi imeli lepši dostop do svojih hiš in bloka, prav tako bi se uredila kanalizacija in odvodnjavanje.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov