Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost investicije presega vrednost predloga, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Izgradnja ceste Trčova-Metava 4. B in 5. faza

mariborpp+AndrejStramlic@gmail.com mariborpp+AndrejStramlic@gmail.com  –  10. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za nadaljevanje ceste v Trčovi 4.B faza. Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, izgradnaj pločnika, razširitev ceste v dolžini cca. 400 metrov.

Nadalje izddelava projekta za 5. fazo ceste. Od 4. faze Hišna štev. 269 Trčova do odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi. Dolžina trase cca. 800 metrov.

Projekt mora vsebovati: izgradnjo kanalizacije, fekalne in meteorne ter izgradnjo pločnika. Prav tako je treba dodati javno razsvetljavo ter razširiti cestišče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pri 4. B fazi je v dolžini 400 metrov izgrajena javna razsvetlajva, pridobljene so izjave lastnikov zemljišč za brezplačni odstop zemljišč za potrebe izgradnje ceste in ostale infrastrukture.

 

5. faza - potrebna je pridobitev soglasja lastnikov zemljišč. Izdelava projekta za 5. fazo. Omenjena cesta im prioriteto v KS Malečnik-Ruprče, tako je bilo sklenjeno na zboru krajanov Trčove in Metave dne 12. 1. 2009.

 

Cesta je služila kot dovozna cesta na odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi in posledično je v zelo slabem stanju. Asfaltna površina je v celoti razpadla.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Trčova od hišne štev. 190 do odlagališča v Metavi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Boljša infrastruktura za kraj. Povezava z občino Duplek, povečana varnost peščcev in pozitiven vpliv za lastnike objektov ter zemljišč, ki živimo na tem območju, zaradi obstoječega odlagališča nevarnih odpadkov.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov