Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče ni v lasti MOM, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Parkovna železnica

krilato kolo krilato kolo  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
263.jpg
263.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo , ker je projekt s strani društva KRILATO KOLO  že več kakor 50% zaključen.Predlagani projekt vkljućuje izobraževaje in praktični preizkus na modelih v merilu 1:8 za vso populacijo iz Maribora kakor tudi šišega okolja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za lažje razumevanje to je  kakor  (Minimundus) in z končanjem infrastrukturne projekta bi omogočili večjo dostopnost obiskovalcev npr.tedensko od aprila do novembra.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel z nakupom potrebnega materiala in nekaj obrtniških del, katerih člani društva ne zmorejo oz. niso usposobljeni ,da jih izdelajo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

parrkovna železnica se nahaja v MČ Studenci natančneje Preradovičeva ul. Maribor

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt parkovna železnica je namenjem celotni populaciji kar omogoča medgeneraciski kulturni dialog na področju premične tehnične dediščine in turistične zanimljivosti.


Vrednost projekta: 18500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov