Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva (zemljišče ni v lasti MOM), predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Zunanji fitnes v soseski pri Cesti zmage

pollywantsacracker pollywantsacracker  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomembno je, da se vsi čim več gibamo. Zunanji fitnes bi bil del treninga rekreativnih športnic_kov ali pa zabavna telovadba za starejše občanke in občane ter otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naredili bi zunanji fitnes na igrišču, t.i. bivšem igrišču Partizan, na Cesti zmage na Taboru. Obenem bi uredili samo igrišče, ki je zanemarjeno, zaraščeno. Tako bi to lahko bil cel sklop z zelenico, zunanjim fitnesom ter tenis igriši, ki pa že sedaj obratujejo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Morali bi najeti službo ali vključiti lokalno skupnost, da se igrišče počisti, da se trava odstrani ali zasadi nova. Da se pripelje in namesti fitnes naprave, morebitna igrala, klopi ipd.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na športnem igrišču Partizan na cesti Zmage na Taboru.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ljudje bi imeli več možnosti rekreacije in zdravega druženja od zunaj, kar je pomembno še posebej sedaj v časih korona krize.


Vrednost projekta: 3200 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov