Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V proračunu MOM je planirana ureditev Gregorčičeve in Tyrševe ul. v letu 2021. Predlagana izvedba potopnih valjev je neprimerna, saj bo celotno območje dobilo novo podobo oz. ureditev. Poleg tega ocenjeni strošek realizacije predlaganega projekta (pogrezljivi konfini, preoblikovanje ulice v javni prostor) presega zgornji limit 20.000 EUR. Zato komisija predloga ne more uvrstiti na glasovanje občanov.


TYRŠEVA LJUDEM, NE PLEHU!

Aljoša Peternel Aljoša Peternel  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problem nedovoljenega parkiranja na površinah za pešce na Tyrševi ulici med križiščem z Gregorčičevo in Krekovo bi povezali z oživljanjem mesta in povečali varnost občanov v prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po vzoru Cafove predlagamo postavitev pogrezljivih konfinov in preoblikovanje ulice v javni prostor!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popolna zapora Trševe iz smeri Krekove (npr. drevesa, korita za rože...), postavitev konfinoa iz smeri Gregorčičeve, prometna signalizacija, vzpostavitev javnega prostora - dnevne sobe Tyrševe ulice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tyrševa ulica.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vzpostavitev javnega prostora, umik avtomobilov, povečana varnost v prometu (zaradi nepravilnega parkiranja je trenutno oteženo vključevanje na Krekovo). Izboljšanje kvalitete življenja, povečana dostopnost.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov