Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva (zadevno zemljišče ni v lasti MOM) predloga glede na ta kriterij za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ureditev zapuščenih peskovnikov ob Borštnikovi ulici

Ines Ines  –  20. 10. 2020  –  Območje 4
28.jpg
28.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob Borštnikovi ulici v Mariboru se nahaja kar nekaj (vsaj 3) opuščeni nekdanji peskovniki, zdaj razraščeni s travo in neuporabni. Ob ureditvi bi lahko zdaj neuporabna območja postla bodisi zeliščni vrt za stanovalve, bodisi pravi peskovnik za otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev trenutno opuščenih peskovnikov: izkop trenutne zemlje in plevela, rekonstrukcija betonskega okvirja, ureditev prostora (dotrajanih tlakovcev...) okoli ter nenazdanje ureditev notranjosti prostora (nabava kvalitetnega, neoporečnega, za igro otrok primernega peska in morda novih igral oz. v varjanti B nabava kvalitetne organske zemlje in sadik za za zasaditev zeliščnega vrta).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo aktivnosti bi bilo potrebno:

1. najprej najti ustrezne in usposobljene izvajalce za obnovitev peskovnikov

2. izkop zemlje 

3. ureditev betonskega okvirja peskovnikov

4. ureditev prostora okoli peskovnikov (tlakovci...)

5. zasutje s peskom oz. zemljo

6. a nabava ustreznega pokrivala peskovnika za zaščito pred mačjimi drekci ipd. in morebitnih igral za otroke

6. b. zasaditev s kvalitetnimi sadikami in okrasiti z okrasnimi kamenčki

7. proslava (otvoritev obnovljenih peskovnikov). :)

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Peskovniki ob Borštnikovi ulici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pričakovati je izboljšanje slednjega: Izgled ulice, uporabnost peskovnikov in medsosedski odnosti (več druženja stanovalcev).


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov