Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Preplastitev šolskega nogometnega in odbojkarskega igrišča OŠ Kamnica v ocenjeni vrednosti 23.200,00 EUR je med evidentiranimi potrebami OŠ Kamnice, vendar zaradi ostalih nujnih potreb še ni vključena v investicijski program. Zaradi preseganja limita 20.000 EUR predlaganega projekta komisija ne more uvrstiti na glasovanje občanov.


Sanacija igrišča pri šoli v Kamnici

MOJCA KAVNIK MOJCA KAVNIK  –  10. 11. 2020  –  Območje 1
281.jpg
281.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče, ki se nahaja pri šoli v Kamnici je dotrajano in potrebno sanacije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Igrišče je priljubljeno mesto,kjer se otroci radi zadržujejo in igrajo košarko ter nogomet. Zaradi dotrajanosti površine bi bila potrebna sanacija asfaltne podlage.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila sanacija asfaltne povrišne v izmerah cca 40 m x 25 m- Na obstoječo površino bi bilo potrebno narediti izravnavo in nato površino urediti z asfaltom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na šolskem igrišču v Kamnici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po končani sanaciji bi vsi otroci, ki na tem igrišču izvajajo navedene aktivnosti, le-te  lahko izvajali na boljši, lepši in varni površini.


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov