Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt presega limitno vrednost 20.000 eur. Predlagatelj sicer cene ne navaja. Tomšičev drevored je poleg tega varovana parkovna površina in parkiranje je tukaj prepovedano, prav tako pa ne bi dobili naknadnega soglasja pristojnega zavoda za takšen poseg. Predlagamo, da MOM na drugačen način pristopi k razreševanju problema prometne zmede v okolici vrtca Borisa Pečeta.


Travnate parkirne površine v Tomšičevi ulici

VB29 VB29  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
287.jpeg
287.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Spoštovani,

želela bi predlagati ureditev problema pomanjkanja prostora za ustavljanje vozil voznikov, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vrtcih Hiša otrok in Borisa Pečeta v Tomšičevi ulici v Mariboru. Kot občanka, ki živim v tem okolišu in kot mama otrok, ki obiskujejo vrtec v Tomšičevei ulici že več let opazujem, kako v času od sedme do osme ure zjutraj in nekje od druge pa do četrte ure, ko je prometna konica in ko starši oddajajo oziroma prevzemajo svoje otroke dveh vrtcev, prihaja do prometne zmede. Ker ni zadostnega števila parkirnih mest so starši vozila primorani nepravilno parkirati na površinah okoli vrcev, na prehodu za pešce, zelenicah ali pa jih celo puščajo na cesti, da lahko svoje otroke hitro oddajo ali vzamejo iz vrtca. Pri tem pa ne gre za šolske otroke, ki na hitro izstopijo iz avtomobila, pač pa so to majhni otroki, ki potrebujejo pomoč in spremstvo. Pri zmedi, ki nastaja, je včasih oviran celotni promet v Tomšičevi ulici, katera je sedaj še bolj prometna. Pri tem pa me bolj kot udobje voznikov skrbi predvsem varnost. Tudi kadar smo v najhujši konici na poti peš po pločniku, se včasih počutimo ogorženo, ko se moramo umikati vsem vozilom in z otroki hoditi po cesti okrog zaparkiranega prehoda za pešce ali okrog avtomobilov na pločniku, pri tem pa paziti še na kolesarje, voznike skirojev in druge avtomobile, ki drvijo mimo. Večkrat si mislim, da je samo še vprašanje časa, ko se bo komu kaj zgodilo.

Mislim si, da če ljudje na določenih mestih nepravilno parkirajo, imajo po tem potrebo in bodo tam parkirali oziroma iskali rešitve tudi, če se bodo parkiranja na določenih mestih onemogočala, prepovedovala ali kaznovala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se ljudem parkiranje omogoči. Predlagam, da se zelene povržine med drevesi nasproti Tomšičevega drevoreda uporabijo za to. Vendar ne, da se zelenice uničijo. Tudi ne, da se na teh mestih uredijo splošna parkirna mesta. Predlagam, da se na mestih blizu vrtcev uredijo travnata parkirna mesta, na katerih bo možno ustavljanje zgolj voznikom, ki oddajajo ali prevzemajo otroke v in iz vrtcev (kot to določa 52. člen Odloka o občinskih cestah Mestne občine Maribor). Morda tudi, da se tako parkiranje oziroma ustavljanje časovno uredi, naprimer največ za 15 minut ali pa samo ob določenih urah, ko se otroci v največjem številu oddajajo ali prevzemajo iz vrcev. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za to so verjetno potrebna enostavna cestna gradbena dela in dela urejanja okolice. Določitev parkirnih mest, postavitev prometnih znakov, namestitev travnatih rešetk in podobno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tomšičeva ulica v Mariboru

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Promet bi se uredil in postal bolj varen za otroke in vse udeležence.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov