Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Open lab za bioplastiko za mlade

Ivan Knechtl Ivan Knechtl  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Plastika za enkratno uporabo je trn v peti današnje družbe. Plastična embalaža je nujna za doseganje visokih higienskih standardov in kvalitete na vseh področjih, a že po prvi uporabi zgubi svojo funkcijo in predstavlja odpad, ki bremeni okolje, ljudi in živali, če je ne zavržemo pravilno. Če jo zavržemo pravilno pa izjemno obremeni Mariborsko deponijo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Open lab za bioplastiko bi bil primerno opremljen prostor, ki bi mladim omogočil, da aktivno oblikujejo svojo prihodnost in pripomorejo k razvoju Maribora v trajnostno naravnano družbo. Konkretno bi se uredili prostori v katerih bi lahko mladi z vitkimi metodami in agilnim pristopom hitro in učinkovito ustvarjali in inovirali z trajnostnimi materiali.  Mladi bi tako dobili veliko praktičnega znanja na področju podjetništva ter veliko okoljske ozaveščenosti ter spoznali problematiko plastike v Mestni Občini Maribor. Izdelani EKO materiali bi svojo uporabno vrednost pokazali kot urbana oprema v mestu, v javnih institucijah kot je ukc, šole, domovi za stare, UM, turizem ter tako dali dodatno vrednost mestu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel v zapuščenih prostorih Mestne Občine Maribor. Potrebno bi bilo urediti prostore in jih opremiti po načelih Fablab-a z laboratorijem namenjenem testiranjem narejenih prototipov.

Potrebno bi bilo poiskati primeren prostor ter po potrebi izplejati obnovitvena dela, sanacije ter druge dejavnosti za vzpostavitev mladim prijaznega ter trajnostnega okolja. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V prostorih Mestne Občine Maribor, ki so primerni za ustvarjanje, predavanja in mreženje. Prostori, ki so trenutno zapuščeni, so strošek občini in ne tako ne dajejo lepe podobe mestu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi Maribor dobil razvojni center za mlade, ki bi lahko se aktivno udejstvovali na področju trajnostnih materialov. Bil bi center za mreženje na področju okoljskega ozaveščanja, razvoj trajnostnih tehnologij za vse občane. Posameznikom bi nudil osebnosti razvoj na področju vitkega razmišljanja in inoviranja. Primeren bi bil tudi za vkjučevanje starejših občanov v vseživljensko izobraževanje.   

Vrednost projekta: 20000 €

Predlagatelj je leta 2018 s povezano temo diplomiral na mariborski Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Predlog (ureditev prostor za trajnostno - reciklično - podjetništvo) presega vrednost 20.000 Slabo definirani segmenti projekta. Za MOM je predlog vsekakor vreden upoštevanja, vendar ga v okoliščinah PP ni mogoče izvesti. Zadeva sodelovanje med Univerzo v Mariboru in MOM in njune spremne (mestotvorne) projekte. Trajnost in podjetništvo sta gotovo pomembni smeri za Maribor.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov