Ta projekt ni bil izglasovan.

Opisne info table na mestnih igriščih z igrali

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
293.jpg
293.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zgledujemo se po drugih mestih in predlagamo namestitev informacijskih tabel na vsa (ali vsaj večino, kot pilotski projekt) igrišča z igrali, ki so v upravljanju in vzdrževanju Mestne občine Maribor. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Tabla bi vsebovala tloris igrišča in kateri starosti so namenjena določena igrala. S tem bi se izognili namernem ali nenamernem poškodovanju npr. košev (kot se je zgodilo na novem vzpostavljenem košarkarskem mini igrišču v novo obnovljenem Magdalenskem parku) in drugih igral.

Ne bodo odveč tudi druga navodila za bonton v mestnih parkih, oziroma na igriščih z igrali. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbrati ponudnika.

Izdelati table. 

Spremljati spremembo vedenja obiskovalcev in uporabnikov. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na mestnih igriščih z igrali. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uporabniki igrišč in igral bi, vljudno opozorjeni s tablo, sčasoma začeli upoštevati navodila na tablah. 

Obiskovalci, ki s svojim naraščajem niso stalni uporabniki igral, bi takoj ob ogledu table vedeli, ali so igrala primerna za starost njihovih otrok.  


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov