Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Presega limitno vrednost in posega v druge že uveljavljene rabe prostora. Prosimo, da službe MOM preverijo izvedljivost v okviru svojih rednih nalog.


Parkiranje v Ulici bratov Greifov!

Boris Ritlop Boris Ritlop  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
300.JPG
300.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tako kot v marsikaterem delu Maribora, so tudi v Ulici bratov Greifov težave s parkiranjem. Bloki s pripadajočimi parkirišči so iz 70 let prejšnjega stoletja, le ta so prirejena za takratno število avtomobilov: V letih do sedaj se je število avtmobilov stanovalcev znatno povečalo, obstoječa parkirišča pa zato ne zadostujejo za parkiranje vseh avtomobilov.

V delu ulice, kjer se nahajajo številke (bloki) 9, 11, 14, 16 in 18 se nahaja vrtičkarski kompleks na občinskem zemljišču,  na zemljišču je poleg vrtičkov postavljeno še marskiaj. Tudi vrički so deloma zanemarjen, iz smeri vrtičkov se predvsem poleti širo smrad po postani vodi, gnoju, škropivu, ... prav tako se tam nahja ogormno mrčesa, prav tako tudi podgane. Nekatere vmesne enote vrtičkov so neurejene, nobdelane, baje so tudi najemne pogodbe neurejene, saj naj bi si nekateri vrtičkarji menjavali vrtove kar med sabo, rbrez vednosti lastnika.

Menimo tudi, da je vrtičkartsvo v navedeni obliki povozil čas, saj so vrtički sedaj sredi spalnega naselja, ob cesti, kjer vozi tudi dosti avtov z izpusti CO2, ob tem pa ne gre zanemariti, da je bil verjetno na mestu, kjer so sedaj vrtičkarji verjetno včasih predviden blook, travnik so dolgo uporabljali otroci za igro, dokler ga nmiso povsem zavzeli vrtičkarji

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Del zemljišča namenjen vrtičkarjem (parc. št. 1146/3,1150/2, 1149, 1155/2 in delno 1151/2 (parcela je bila vmes spremenjena in razdeljena)) bi preduredili v parkiriršče (v manjšem delu lahko tudi za igrišče z igrali za otroke). Kot delno nadomestilo bi lahko vrtičkarjem ponudili parcele 1150/1, 2989/5, 1187/2 in 1146/1. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Objekte in vrtičke bi na zgoraj navedenem delu podrli, zemljišče utrdili, asfaltirali in tako omogočili (brezplačno) parkiranje stanovalcem bližnjih blokom. Ob tem bi še omenil, da v bližini tudi ni nobene javne ustanove razen vrtca, za katerega pa so navedeni parkirni prostori bolj ali manj neustrezni (zaradi oddaljenosti)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del ulice bratov Greifov s št. 9, 11, 14, 16 in 18 na parc. št. 1146/3,1150/2, 1149, 1155/2 in delno 1151/2 (parcela je bila vmes spremenjena in razdeljena)), vse locirano na Pobrežju.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Avti bi bili pravilno parkirano (ne na pločnikih...)...rešili bi se smradu in mrčesa ter podgan...naveden del Maribora bi bil ustrezneje urejen, kvaliteta življenja bi se povečala....


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov