Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Enak dosje kot pri projektnem predlogu št. 298, zato ga je komisija avtomatično zavrnila.


Pekrski medgeneracijski "Street workout" fitnes na prostem

sergejl sergejl  –  10. 11. 2020  –  Območje 3
306.jpg
306.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? V obdobju v katerem živimo,  nas način življenja, izobraževanja in študija vse preveč sili v aktivnosti v zaprtih prostorih v sedečem položaju. Opisanemu stanju se ne more izognit nobena starostna skupina krajanov. S težavami, zdravstvenimi, socialnimi kot posledico takega načina življenja, se soočajo tako najmlajši v vrtcu in šolah, kot tisti zaposleni v svojih pisarnah, in starejši. Fitnes na prostem, bi krajanom zagotovil sodobno, tako doma kot po svetu že uveljavljeno možnost rekreacijske vadbe na prostem, v  zelenem okolju, na svežem zraku. Pestrost in raznolikost naprav in pripomočkov, ki sestavljajo tak rekreacijski kompleks  bi ob tem pozitivno prispeva k medgeneracijskemu druženju, saj gre za pripomočke, ki so primerni za uporabo vseh starostnih skupin od otrok do najstarejših. Telovadijo lahko skupaj tako otroci, njihovi starši kot stari starši. Naprave in pripomočke fitnesa na prostem  lahko uporabljajo v okviru svojih možnosti in želj  tako tisti najmlajši še predšolski otroci kot starejši.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Na izbranih lokacijah je potrebno utrditi zemljišče in postaviti izbrane fitnes naprave. Za posamezno napravo je potrebno pripravit od 2m2 do npr. 6m2 prostora, za katerega je smiselno da je urejen tudi s podlago, ki preprečuje rast trave ipd. (na ta način se poenostavi vzdrževanje), vendar to ni beton ali asfalt (npr. podloge proti rasti plevela in trave nasute z naravnimi materiali kot so sekanci, lubje ipd.) Za celoten nabor fitnes naprav za ulično vadbo se lahko predvidi tudi več lokacij na krajših razdaljah. Najlažje bi bilo postavitev izvest na zemljišču, ki je last KS oziroma občine, vendar zaradi cilja omogočit dostop čim širšemi krogu krajanov ni za izključit možnosti uporabe delov zasebnih zemljišč, ki so jih lastniki #e ponudili v skupno rabo kot npr. zasajeni drevored v Hrastju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na izbranih lokacijah je potrebno utrditi zemljišče in postaviti izbrane fitnes naprave. Za posamezno napravo je potrebno pripravit od 2m2 do npr. 6m2 prostora, za katerega je smiselno da je urejen tudi s podlago, ki preprečuje rast trave ipd. (na ta način se poenostavi vzdrževanje), vendar to ni beton ali asfalt (npr. podloge proti rasti plevela in trave nasute z naravnimi materiali kot so sekanci, lubje ipd.) Za celoten nabor fitnes naprav za ulično vadbo se lahko predvidi tudi več lokacij na krajših razdaljah.

Predvideni stroški:

  • Priprava terena za fitnes naprave: 3.000,00€
  • Začetni sklop naprav: 14.000,00€
  • Postavite spremljajočih klopi košev za smeti in razsvetljave: 1.000,00€ Skupni stroški: okoli 18.000,00€

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi bilo v lokacijskem pogledu smiselno zastavit tako, da bi uporabo omogočili vsem prebivalcem Peker in Hrastja. Pri tem seveda ni nujno, da se projekt postavitve fitnes naprav izvede na vseh lokacijah na enkrat ampak se po inicialni postavitvi posameznih naprav na izbranih lokacijah, z dopolnitvijo posameznih lokacij nadaljuje v naslednjih letih.

Predlagane (možne) lokacije:

  • Pekre center - Ob Bezjakovi cesti, nad obstoječim igriščem za nogomet, pod ulico Vekoslava Špindlerja, 
  • alternativa, dodatna lokacija, ob cesti v Hrastje od križišča Bezjakova-Rožnodolska, do Hrastja v kombinaciji z novo zasajenim hrastovim drevoredom. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tak projekt bi v prvi vrsti omogočil enostavno dostopno obliko rekreacije na prostem, v splošnem bi prispeval k bolj kvalitetnemu preživljanju prostega časa, gibanju na prostem, medgeneracijskem druženju.

Vsem generacijskim skupinam (otrokom in mladostnikom, srednji generaciji, starejšim), bi tak rekreacijski kompleks naprav in orodij ulične fitnes vadbe na prostem omogočili več vsebin za kvalitetno preživljanje prostega časa in popularno obliko rekreacije. Glede na rezultate poročila o upadu gibalne učinkovitosti in naraščanja debelosti slovenskih otrok in mladine bo možnost pripomogla k izboljšanem zdravju tako mladih kot drugih generacijskih skupin krajanov. 

Ob dodatnih možnostih v pogledu pridobivanja in vzdrževanja telesne pripravljenosti, pa krajani dobijo zelo aktualno obliko medgeneracijskega druženaj in povezovanja.Projekt bi zagotovil nujno potreben prostor za zdravo, varno gibanje ter prijetno druženje otrok in mladine ter vseh ostalih prebivalcev in prebivalk Peker in širše. Obenem bi nudil prostor za medgeneracijsko druženje prebivalcev in prebivalk, s čimer bi zmanjšali osamljenost ostarelih in možnost vzpostavitve stika s sokrajani in sokrajankami. Služil bi tudi za razvoj turistične podobe kraja. 


Vrednost projekta: 18000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov