Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Načeloma izvedljivo Vprašanje lastnine dvorišča pred Tkalko: dvorišče ni javno. Ocenjena vrednost take investicije je prenizka.


Mikro park pri Tkalskem prehodu

Mateja Karničnik Mateja Karničnik  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dvorišče/notranji trg na Tkalskem prehodu je zapuščeno, zanemarjeno, neprijazno, polno ptičjih (golobjih) in mačjih iztrebkov oziroma ostankov hrane, v temi precej neprijetno. Je neizkoriščen potencial v središču mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam urbano ureditev dvorišča s klopmi in zelenimi koriti z drevesi in nizkim zelenjem. Lahko tudi zasaditev zelišč, če bi javne službe prevzele skrb zanje, občani, še posebej starejši, ki v centru nimajo možnosti gojiti zelišča, pa bi si lahko nabrali zelišča za lastno uporabo, Tako urejeno dvorišče bi občanom nudilo miren kotiček za počitek, umik od mestnega vrveža, ali prijetno čakalnico (v bližini je avtobusna postaja, v stavbi Tkalka pa program baletne šole in programi usposabljanja ter dogodki Fundacije Prizma). Na ta način bi pripeljali košček narave v center mesta, prispevali k ozelenitvi in čistejšemu zraku, kakovosti bivanja v mestu ter izboljšanju splošnega počutja in javnega zdravja. Zaradi potreb po dostavi Zavoda za turizem, lekarne, Gostilne Rožmarin in La pizzeria je potrebno smiselno vkomponirati dovozno pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo namestiti klopi in korita (morda podobna, kot so na Rotovškem trgu) in jih urediti v smiselno povezan mikro park sredi mesta. Dobrodošel bi bil tudi pitnik, koš za smeti in kotiček za pse (posoda za vodo in koš za pasje iztrebke). Potreben bi bil predlog urbanistične / arhitekturne ureditve, nakup klopi, korit in rastlin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Gre za ureditev dvorišča v Tkalskem prehodu v centru mesta, blizu avtobusne postaje na Glavnem trgu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dvorišče bi postalo bolj urejeno, prijetno in privlačno za obiskovalce. Z zelenimi koriti bi poživilo okolje in delovalo kot mikro park. Občanom bi ponujalo svež in prijeten prostor za počitek. Starejšim prebivalcem centra bi bilo omogočeno preživeti trenutke dneva v bolj zelenem okolju, hkrati bi si lahko nabrali zelišča in krepili svoje zdravje.


Vrednost projekta: 9500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov