Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj je poznavalec področja. CPND Mb že izvaja t.i. info točko, so v delovnem času dostopni občanom za vsa vprašanja v zvezi s skrbjo za starejše, tudi TOTI DCA se želi razvijati v medgeneracijski center; Dom Damice Vogrinec projekt VGC Štajerska že izvaja, izteče se 2021, vse te programe sofinancira MOM. To je že del mestne socialne politike, tako kot je Svet za starejše v MOM. Prijaviti se na redne razpise; na razpise se prijavljajo izvajalci programov; večina razpisov je takšnih, da se občina ne more prijaviti, lahko se prijavijo izvajalci. Skupina »Svet za javno zdravje in okolje« (imenoval župan) si je zadala za nalogo na pripravi spletne in tiskane verzije informacij "Kam v Mariboru po pomoč?"


Ej-Ti-Maribor - spletni portal zdravstva, sociale, zdravstvenega zavarovanje

Borut Ambrožič Borut Ambrožič  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Poznavanje pravic in dolžnosti, ki nam pripadajo v okviru izvajanja zdravstvenih in socialnih storitev je še vedno kritično oziroma nizko. Predlog projekta Ej-Ti-MARibor predvideva vzpostavitev portala Ej-Ti-MARibor in izdajo spletne in tiskane publikacije, ki bo pokrivala področje zdravstva, sociale, zdravstvenega zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vse relevantne informacije bodo na digitalni ravni združene na enem mestu, v tiskani obliki pa bodo na razpolago v institucijah, ki v Mestni občini Maribor pokrivajo ta področja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga projekta Ej-Ti-MARibor je povezovanje relevantnih deležnikov, ki delujejo na področju zdravstevnih in socialnih storitev v Mestni občini Maribor. Projekt že v samem nazivu napotuje na to, da nam mora biti mar za zdravje v najširšem možnem pomenu. Pri tem smo lahko uspešni samo povezani v zasledujoč družbeno odgovorna načela oziroma načela trajnosti.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt Ej-Ti-MARibor bi potekal v treh fazah.

- izdelava portala Ej-Ti-MARibor

- oblikovanje in vsebinska ureditev informatorja Ej-Ti-MARibor

- oblikovanje in vsebinska ureditev tiskane različice Ej-Ti-MARibor

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt Ej-Ti-MARibor bi se izvajal v okviru Centra za pomoč na domu Maribor, ki izvaja dejavnosti pomoči na domu družini v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih storitev v vlogi glavnega nosilca projekta. Tiskana različica Ej-Ti-MARibor informatorja pa bi bila na razpolago v čakalnicah izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev v Mestni občini Maribor (UKC Maribor, ZD Adolfa Drolca Maribor, domovi za starejše, lekarne).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečanje poznavanja oziroma spoznavanja pravic in dolžnosti iz področja zdravstvenih in socialnih storitev za okoli 94.000 občank in občanov v Mestni občini Maribor. Kot posledica tega pa tudi izboljšava zdravstvene slike Mariborčank in Mariborčanov.  

Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov