Ta projekt ni bil izglasovan.

Bronasti model starega mestnega jedra na Glavnem trgu v Mariboru

Kaja Pogačar Kaja Pogačar  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
319.JPG
319.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru potrebujemo identifikacijsko točko, kjer se bomo lažje povezali z zgodovino mesta in kjer bomo boljše razumeli prostorsko strukturo mesta. To točko bi predstavljal model starega mestnega jedra Maribora, ki bi bil kot umetniško delo vlit iz brona (oz. narejen iz drugega primernega materiala). Številna mesta, doma in po svetu, imajo v mestnih središčih postavljene tovrstne modele, ki so vselej priljubljena točka obiskovalcev in meščanov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se izdelava modela iz brona, ki bi ponazarjal staro mestno jedro Maribora. Model bi bil velikosti cca. 200/200 cm. Ponazarjal bi območje znotraj nekdanjega srednjeveškega mestnega obzidja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta je potrebno sodelovanje Sektorja za urejanje prostora MOM in Službe za geografski informacijski sistem, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor ter urbanistične stroke, ki bodo podali strokovna izhodišča za delo. Odlitek modela v bronu bo napravljen s strani izbranega umetnika/umetnice. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Model bi umestili na Glavni trg, kot pomembno centralno točko mesta. Natančno lokacijo bi določili arhitekti, ki so projektirali prenovo trga. Alternativna lokacija bi lahko bila na Lentu.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prepoznavnost mesta Maribor, pomen in vloga njegove zgodovinske dediščine ter urbanistične zasnove. Sočasno bi se izboljšala privlačnost mesta za turizem (npr. kot zanimiva točka turističnih vodičev). Model bi postal pomembna identifikacijska in orientacijska točka vseh meščanov in obiskovalcev mesta. 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov