Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je sicer enostaven in gradbeno zvedljiv, v bližini ni igrišč. Vendar pravno neizvedljivo, ker poteka postopek pripisa zemljišča k blokom in bo zemljišče postalo njihova lastnina. Za predmetno parcelo poteka postopek PZ, in sicer za stavbe Borova vas 5-7 in 8-6. Etažni lastniki naj se dogovorijo med seboj. Predlog ne more na glasovanje.


Nov prostor za druženje v Borovi vasi

Dejan Steinmetz Dejan Steinmetz  –  11. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na lepi in sončni  lokaciji med bloki in prkiriščem je neizkoriščena zelenica v površini 4200 m2. Preko nje so si stanovalci nardili bližnjico med parkiriščem in bloki. Ta pot je neurejena in ob dežju blatna.V bližini tudi ni primernega mesta opremljenega s klopmi za posedanje in igrali za otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na omenjeni zelenici naj se uredi prostor za druženje starejših in mlajših stanovalcev, družin in otrok. Posadi naj se eno ali dve drevesi, postavita 2 ali 3 klopi, otroška igrala in tlakuje peš pot čez zelenico.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti:

 -zasadijo se drevesa (2-3x)

- tlakuje ali asfaltira se obstoječa pot po zelenici 1m šrine, dolžine 30 m.

- ob poti se postavijo klopi

- uredi se prostor za otroška igrala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokaciji K.O 678 Spodnje Radvanje, številka parcele 2341

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi dobili prostor za igro, starši in starejši za druženje  v senci dreves.  Neurejena pot čez zelenico, ne bi več kazila videza zelenice, pridobili bi nov urbani prostor za druženje.  


Vrednost projekta: 19000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov