Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Fotografija, zemljevid in vsebina projekta so povsem neusklajeni. Vrednost ni navedena, sicer pa presega limitno vrednost 20.000 eur. Vsebinsko se nanaša na bloke na Goriški ulici na Taboru in funkcionalna zemljišča. Potreben dogovor solastnikov. Prelog se ne da na glasovanje občanov.


Obnovimo igrišča na Goriški

Admin Admin  –  12. 11. 2020  –  Območje 4
336.JPG
336.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ŽELIM predlagati da s skupnimi močmi obnovimo igrišča na Goriški...22! Blok je bil zgrajen 1974 ,večina ostalih še kako desetletje prej. Vsa mesta so zasedli avtomobili, praktično, nekatera igrišča pa se niso spremenila.

Spalno naselje,v katerem živi večin prebivalcev naše MČ Tabor, se je v zadnjih 50 letih "pomladilo." Imamo veliko mladih družin, veliko otrok se je rodilo.Potrebujemo površine, kjer bi se starši z otroki lahko v varnem okolju in v bližini svojih domov lahko varno  gibali,skrbeli za kake rastline.

PREDLOG: 1. opcija

Obnova igrišč na lokacijah Goriške od 1.do 22.!

2. opcija

Čisto nova lokacija za omenjeni namen, povezana z lokalnim prebivalstvom in trajnostno naravnana.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov