Košarkarsko igrišče in igrala za otroke

Žan Cenc Žan Cenc  –  21. 10. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prostor je. Ljudje iz okolice so že zaradi nogometnega igrišča navajeni na določeno mero hrupa. Travnik zdaj predstavlja le breme in bi ga lepo zapolnili. Otrok je mnogo, naselje se širi, starejši otroci hrepenijo zraven nogometa po košarki, mamice z majhnimi otroki pogrešajo kakšna enostavna igrala za otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavi se javna površina košarkaško igrišče ali vsaj en koš z asfaltom ( za raketo) ter neka osnovna igrala za mlajše otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pekre center.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Športna pluralnost in igrala za majhne otroke.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 26. 01. 2022


    Izvajamo

    Projekt je bil predviden za izvedbo v letu 2021, vendar je bilo zaradi zimskih razmer dokončanje prestavljeno v leto 2022. Projektni predlog bo nadgrajen, saj bomo uredili košarkarsko igrišče za ulično košarko, na katerem bo mogoče tekmovanje trojic.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvajamo