Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predloga ni mogoče uvrstiti na glasovanje občanov zaradi lastništva zadevnega zemljišča (lastnica je RS in ne občina).


Turistično-informacijsko-kulinarična točka na Piramidi

Matevž Kokol Matevž Kokol  –  08. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev turistične znamenitosti in razgledne točke, vključno z degustacijsko ponudbo lokalnih jedi in pijač. Ob njej je tudi muzej na prostem. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Razvoj turizma in nudenje dodatne infrastrukture občanom na frekventni točki s simboličnim pomenom za Maribor. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dostop do izkopanin z informacijami.

Ureditev montažnega objekta z gostinsko ponudbo in WC.

Varovanje. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Piramidi

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Razvoj turizma in nudenje dodatne infrastrukture občanom na frekventni točki s simboličnim pomenom za Maribor. 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov