Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost projekta po oceni komisije in pristojnega občinskega urada presega dopustni limit 20.000 EUR, zato predlaganega projekta glede na ta izločilni kriterij ni mogoče uvrstiti v naslednjo fazo (glasovanje občanov).


Revitalizacija glavne Avtobusne postaje Maribor

Eva Ž Eva Ž  –  21. 10. 2020  –  Območje 2
40.jpg
40.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

"Ob izgradnji, leta 1989 je Avtobusna postaja (AP) Maribor predstavljala arhitekturni presežek ne samo v našem mestu, temveč je bila opredeljena kot ena najlepših in najsodobnejših avtobusnih postaj v Evropi."

Potrebna je posodobitev in popestritev tega javnega prostora.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Revitalizacija glavne Avtobusne postaje pomeni dvig kakovosti javnega prostora in s tem dobrega počutja uporabnikov.

Videz in funkcionalnost glavne Avtobusne postaje vabi občane k višji rabi javnega potniškega prometa v mestu in s tem nagovarja cilje trajnostne mobilnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- dodatna ozelenitev notranjih prostorov (rastline čistijo zrak, nasičen z izpušnimi plini);

- inovativne in obstojne sedežne garniture po osrednjem prostoru postaje (druženje med udobnim čakanjem na prevoz izboljša razpoloženje, olajša tudi aktivnosti kot so branje, ...);

- info tabla o aktualnih dogodkih v Mariboru (viša informiranost ljudi med čakanjem in spodbuja udejstvovanje občanov v mestu);

- 3D maketa mesta (za lažjo orientacijo turistov in občasnih obiskovalcev mesta);

- namestitev solarnih lučk (izkoriščanje steklene strehe in manjša poraba elektrike);

- zunanja zaplata trave naj služi kot primer dobre prakse s ponovno uporabo odsluženih avtobusnih pnevmatik, ki se jih obarva in vanje zasadi rože;

- ...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju glavne Avtobusne postaje Maribor, Mlinska ulica 1 (zunanji in notranji prostori)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Naj postane "okno v Evropo" znova vabljivo za obisk!


Vrednost projekta: 10 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov