Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost projekta presega zgornji dopustni limit 20.000 EUR. Tovrstne naloge se izvajajo v okviru rednega vzdrževanja. Zaradi neizpolnjevanja obeh navedenih kriterijev predloga ni mogoče uvrstiti v naslednjo fazo (glasovanje občanov).


CESTA KOŠAŠKI DOL

VALKERIJA FLUHER VALKERIJA FLUHER  –  22. 10. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

CESTA JE V ZELO SLABEM STANJU, LUKNJA PRI LUKNJI, KO JE DEŽ JE CESTA POPLAVLJENA, PRAV TAKO PLOČNIK.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

PREDLKAGAM DA SE CESTA POPRAVI, TAKO KOT SE JE PRED KRATKIM ŠENTILJSKA CESTA.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

ZA IZVEDBO TAKŠNEGA PROJETKA SO PRISTOJNI STROKOVNO USPOSOBLJENI  LJUDJE IN NE JAZ, TAKO DA NA TO VPRAŠANJE NE MOREM ODGOVORITI.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ČIM PREJ

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

IZBOLJŠALA BI SE KVALITETA VOŽJE PO TEJ CESTI.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov