Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina predlaganega projekta je že vključena v izobraževalni program osnovnih šol. zato komisija predloga ne more uvrstiti na glasovanje občanov.


Projekt MOJA ENERGIJA

TilenK TilenK  –  22. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavja težavo nepoznavanja pomena učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije med odraslimi občani, posledično je projekt namenjen reševanju problema na način, da temo približamo že otrokom (prva triada OŠ), s ciljem povečanja ozaveščenosti skozi igro in pripomočki, namenjenim spoznavanju delovanja obnovljivih virov energije in njihovega vpliva na učinkovito rabo energije ter okolje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedba izobraževalnih delavnic v šolah in v naravi. Preko učnih pripomočkov se otrokom približa tema URE in OVE, ob tem pa razvijajo tudi ročne in kongnitivne spretnosti, saj sami izdelajo svoje prve sončne elektrarne. Na podlagi tega bodo dobili praktični vpogled, kako delujejo OVE, kaj je njihov pomen, kakšne so koristi za naše okolje, kakšnega otroka, pa zna prva izkušnja usmeriti na pot inženirja, energetika ali strojnika.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Koordinacija z vključenimi OŠ;

2. Priprava programa izobraževanj in delavnic;

3. Vključitev strokovnjakov s področja URE in OVE

4. Nakup izobraževalnih pripomočkov

5. Izvedba delavnic

6. Zaključna prireditev in podelitev nagrad najuspešnejšim skupinam oz. OŠ

 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokacijah OŠ

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Iboljšalo bi se zavedanje najmlajših občanov o pomenu energije in zaščiti okolje ter narave. Tovrstne izkušnje in zavedanje bi prenesli tudi v svojo odraslo dobo.


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov