Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi ocenjene vrednosti projekta nad 20.000 EUR in prometno-tehničnih predpisov (zahtevani uvoz za interventna vozila) predloga ni mogoče uvrstiti na glasovanje občanov.


Potopni stebricek na Tyrsevi ulici pri bivsi trgovini Lovec

Vilko Vilko  –  22. 10. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, da omogocimo stanovalcem Gregorciceve 13-27, ki imajo garazo na tem naslovu stalen in nemoten izvoz iz garaze. Prepogosto na tem delu Tyrseve parkirajo vozniki dostavnih vozil in drugi vozniki in gredo po opravkih na Slovensko, Gospojsko itd.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev potopnega stebricka v kriziscu Tyrseve in Gregorciceve ( tako kot sta postavljena dva potopna stebricka na Cafovi). S tem bi zagotovili, da na tem delu Tyrseve ne bi vec bilo parkiranih vozil, ki onemogocajo izvoz iz garaze na Gregorcicevi. Redarska sluzba je namrec povsem neucinkovita.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov