Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj se po pozivu k konkretizaciji predloga načeloma strinja, da bi lahko bila rešitev tudi postavitev stojal z vrečkami in košev za ta namen, ampak ni podal konkretnih lokacij, kje bi se to postavljalo, niti vrednosti projekta. Kot komisija se seveda strinjamo, da je potrebno, da se problematika uredi, zato bomo to navedli med priporočili oobčini.


Ureditev problema pasjih iztrebkov na ulicah in drugje

xerces8 xerces8  –  24. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na ulicah, pločnikih in travnatih površinah, ter tudi dvorišč oziroma površin, ki so zraven prej omenjenih, se velikokrat najdejo pasji iztrebki. Včasih dobesedno na vsakem koraku.

Razen estetskega ima to tudi higienske in okoljske negativne vplive. Kot na primer: neposreden stik z ljudmi, vnos v stanovanje na podplatih, pronicanje v podstalnico...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se poišče rešitev za ta problem. Gre za problematiko praktično vseh mest in naselij. Mogoče se najde kaka že drugje uveljavljena rešitev. Ali se izumi kako novo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Manj ali idealno nič iztrebkov po mestu.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov